Центр Міжнародного грантрайтінгу було створено у серпні 2015 року. Головним завданням створення та діяльності Центру є розроблення ефективних алгоритмів досягнення цілей, визначених «Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року». Центр покликаний розробляти проекти, здійснювати організаційно-методичне керівництво розробленням і супроводом проектів за пріоритетними напрямами регіонального розвитку, таким як:

 • розвиток і модернізація інфраструктури регіону;
 • реформування системи державного управління (децентралізація);
 • забезпечення прав і першочергових потреб внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО та членів їх сімей, а також представників соціально незахищених категорій населення області;
 • підвищення енергоефективності в різних сферах життєдіяльності регіону;
 • створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу на території області;
 • поліпшення інвестиційної привабливості Дніпропетровської області.

Цілевою аудиторією інтелектуального продукту діяльності Центру є:

 • територіальні громади Дніпропетровської області;
 • недержавні організації регіону, які виступають ініціаторами регіонально значущих проектів, беруть участь в їх розробленні та реалізації;
 • структурні підрозділи та спеціальні фонди місцевих органів влади, державних і комунальних підприємств, в коло обов’язків яких входить розроблення проектів в конкретних сферах регіонального розвитку, підготовка грантових пропозицій, участь у розробленні грантових проектів та освоєнні грантових коштів.

Основними завданнями Центру є:

 • Розроблення і супровід грантових проектів за пріоритетними напрямами регіонального розвитку.
 • Інтеграція зусиль місцевих органів влади, державних і комунальних підприємств та недержавних організацій для реалізації суспільно значущих регіональних та міжрегіональних проектів; пошук і залучення фінансування цих проектів з боку міжнародних фондів та організацій-донорів.
 • Контроль (на правах співавтора, що курирує проекти) цільового використання виділених коштів, термінів реалізації окремих етапів і проектів в цілому, проміжних результатів роботи учасників проектів у процесі їх реалізації.
 • Забезпечення доступу недержавним організаціям регіону до інформаційних баз:
  – програм і проектів ОДА в сфері регіонального розвитку;
  – напрямків і програм грантової діяльності міжнародних організацій-донорів.

 • Надання організаційно-методичної допомоги:
  – територіальним громадам Дніпропетровської області у впровадженні проектного підходу до вирішення завдань розвитку своїх територій;
  – посадовим особам ОДА та органів місцевого самоврядування, недержавним організаціям у підготовці грантових пропозицій в рамках проектів регіонального розвитку.